Leesgroep Recht en Literatuur Leiden

Samen lezen

Geïnspireerd door de lezingen, starten enkele betrokken studenten uit verschillende disciplines een leesgroep rondom de literaire werken die in de aankomende lezingenreeks aan bod komen. De studenten zijn voornemens deze leesgroep op termijn het karakter van een studievereniging te geven. Deze vereniging zal in de geest van prof. Nieuwenhuis de studie van ‘recht en literatuur’ bevorderen en hoopt studenten aan te zetten tot lezen. De leesgroep gaat in het collegejaar 2017/2018 van start. Alle geïnteresseerden zijn welkom!

De eerste leesgroep

De eerste leesgroep gaat van start in september. Bij de eerste bijeenkomst wordt het werk Utopia van Thomas More besproken. In principe is elke Engelstalige uitgave of Nederlandse vertaling bruikbaar.

De eerste leesgroep wordt voorzien door een korte inleiding in het werk Utopia door dhr. Michael Klos. Hij studeerde Rechtsgeleerdheid en Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Thans verzorgt hij werkgroepen bij de vakken Inleiding Recht en Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap in de propedeuse. Daarnaast heeft hij samen met Claudia Bouteligier en Timo Slootweg het platform Recht en Literatuur Leiden opgezet.

Na een korte inleiding gaat de leesgroep in discussie over Utopia aan de hand van een aantal vragen bij het werk.

Aanmelden voor de leesgroepen

De leesgroepen vinden in de regel maandelijks plaats op donderdagavond van 19:15-20.45 uur. In totaal zijn er maximaal drie leesgroepen met ieder minimaal zes en maximaal twaalf deelnemers. Op het inschrijfformulier is het mogelijk om een voorkeur op te geven voor de verschillende data. Je meldt jezelf dus aan voor slechts één leesgroep. Bij teveel of te weinig deelnemers kunnen we de leesgroepen samenvoegen of  splitsen. Aan de leesgroepen kunnen maximaal 36 mensen deelnemen. Om anderen niet teleur te hoeven stellen verzoeken wij om je enkel aan te melden indien je verwacht structureel bij de leesgroep aanwezig te kunnen zijn.

De aanmeldperiode voor de leesgroepen loopt tot en met donderdag 31 augustus. Mochten de leesgroepen eerder vol zitten, dan wordt er gebruik gemaakt van een reservelijst. De leesgroepen starten op donderdag 7 september, donderdag 14 september en op donderdag 21 september.

Klik hier om jezelf aan te melden voor de leesgroep.

Contact opnemen met het bestuur van de leesgroepen

Het bestuur van de leesgroepen is bereikbaar via het volgende e-mailadres: leesgroepen@rechtenliteratuurleiden.nl

Organisatie

Nathalie Schnabl

Nathalie Schnabl

Voorzitter

(Masterstudente Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden)

Marieke Mohaboe

Marieke Mohaboe

Secretaris

(Masterstudente Straf- en Strafprocesrecht Universiteit Leiden)

Gideon de Jong

Gideon de Jong

Penningmeester

(Bachelorstudent Klassieke talen Universiteit Leiden)

Sara Al Robaye

Sara Al Robaye

Promotie en acquisitie

(Bachelorstudente Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden)