Over Recht en Literatuur Leiden

Recht en Literatuur Leiden (RLL) wil gedurende elk collegejaar jaar lezingen organiseren over bekende en minder bekende literaire werken. In de lezingen worden deze kunstwerken op filosofische wijze in verband gesteld met de theorie en de praktijk van het recht. Recht en Literatuur Leiden wil vanuit de literatuur tot fundamentele rechtsfilosofische reflectie komen. De doelstelling is om meer academische verdieping te bieden naast de reguliere studie. Recht en Literatuur Leiden staat ook open voor een ieder die geïnteresseerd is. We doen dat vanuit de overtuiging dat kunst, literatuur en filosofie helder licht kunnen werpen op de werkelijkheid. Zij kunnen van constitutieve betekenis  zijn voor een levende moraliteit, een scherp oordeelsvermogen en een waarachtige rechtsvinding.

Recht en Literatuur Leiden is een initiatief dat is ontstaan na het keuzevak ‘Recht en Literatuur’ aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Een keuzevak dat oorspronkelijk was opgezet en gegeven door Prof. mr. J.H. (Hans) Nieuwenhuis. Na dit keuzevak, hebben Claudia Bouteligier (promovendus “Recht en Literatuur”) en Michael Klos (toen bachelorstudent Rechtsgeleerdheid) gezamenlijk een boekbespreking georganiseerd over De vreemdeling van Albert Camus. Recht en Literatuur Leiden vormt sindsdien een interuniversitair en interfacultair netwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in de betekenis van literatuur voor het recht. 

Lezingenreeks

Vanuit studenten bleek er veel interesse in een lezingenreeks over Recht en Literatuur. In het collegejaar 2016/2017 is daarom de lezingenreeks ‘Recht, Literatuur en Existentiefilosofie’ opgezet en gegeven door Claudia Bouteligier en Timo Slootweg.

Recht en Literatuur Leiden heeft zich ten doel gesteld om ieder jaar een programma te organiseren waarin de verschillende lezingen op elkaar voortbouwen. Daartoe wordt het programma opgedeeld in een aantal reeksen met een eigen thematiek en samenhang. Recht en Literatuur Leiden wil jaarlijks een nieuw programma aanbieden, waarin diversiteit in de thematieken en benaderingswijzen wordt beoogd. Recht en Literatuur Leiden hoopt dat te bereiken door gespecialiseerde gastsprekers van verschillende universiteiten en faculteiten aan te trekken. 

Onze doelgroep

Studenten in zowel de bachelor- als masterfase vanuit alle studierichtingen zijn welkom. Ook alumni, honoursstudenten, promovendi en medewerkers van verschillende faculteiten zijn van harte uitgenodigd om de lezingen bij te wonen. Recht en Literatuur Leiden is nadrukkelijk geen studievereniging van één enkele studie: iedereen die geïnteresseerd is in (de werking van) het recht is welkom.

Recht en Literatuur Leiden biedt een ontmoetingsplek waar een ieder die houdt van lezen en niet bang is om buiten de geijkte, bedrijfsmatige (denk)kaders van het positieve recht te treden, welkom is.​​

 

Visie op recht en literatuur

Recht en Literatuur onderscheidt zich als discipline door (ten eerste) de hoge mate van interdisciplinariteit en (ten tweede) dat het vertrekt vanuit het literaire werk. Het platform is mede opgericht met het doel om literatuur een centrale plek te geven.
Binnen RLL leeft de overtuiging dat literatuur meer biedt dan een ‘goed verhaal’ ter ontspanning of vermaak. ​

Literatuur is meer dan een spiegel van de werkelijkheid, meer dan slechts een illustratie, onderbouwing of verduidelijking van een standpunt. Het is ook meer dan een galerij van menselijke portretten waar juristen kennis op kunnen doen.

Eigen - zelfstandige - betekenis voor het recht

Recht en Literatuur Leiden vertrekt vanuit de overtuiging dat literatuur een eigen, zelfstandige, betekenis voor het recht heeft. Daarom staat het verhaal centraal en vormt literatuur het startpunt. De (rechts)filosofie en andere disciplines zijn van groot belang in deze interdisciplinaire aanpak, maar zij hebben eerder een ondersteunende rol dan een sturende, zoals bij het interpreteren van literatuur vanuit een bepaald perspectief.

 

Organisatie

Over ons

Mr. Claudia Bouteligier

(Universiteit Leiden) 

 Claudia Bouteligier is docent/onderzoekerbij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Bouteligier bereidt een proefschrift voor over ‘Recht en literatuur’. Zij verzorgt tevens meerdere vakken in de bachelor Rechtsgeleerdheid en heeft diverse cursussen ontworpen en gecoördineerd.

Timo Slootweg - Uit de schaduw van de wet

Dr. Timo Slootweg

(Universiteit Leiden)

Timo Slootweg studeerde geschiedenis (EUR) en wijsbegeerte (UL). In 2000 promoveerde hij aan de Faculteit Wijsbegeerte te Rotterdam op: Geschiedenis en ethiek: historisch besef in de traditie van Hegel, Heidegger en Derrida (2000). Te Rotterdam doceerde hij enkele jaren Geschiedfilosofie. In 2016 publiceerde hij: Uit de schaduw van de wet. Inleiding tot de esthetica van het recht.

Michael Klos

Michael Klos BSc LLB 

(Universiteit Leiden)

Michael Klos rondt op dit moment een tweetal masters af aan de Universiteit Leiden. Respectievelijk de master Encyclopedie en Filosfofie van het Recht (Rechtsgeleerdheid) en de master Management van de Publieke Sector (Bestuurskunde). Daarnaast verzorgt hij werkgroepen voor de propedeusevakken Inleiding Recht en Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap.